Marinela Petrašku

Učiteljica

Akademske studije drugog stepena završava 2016. godine sa odbranom master rada na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Posebnu ljubav gaji prema muzici, koja se prožima u njenom životu kroz svaki oblik: sviranje, pevanje i ples. Svaki slobodan trenutak izdvaja za boravak u prirodi i na putovanjima. Borac je za održivi razvoj i čuvanje naše planete. Uživa i mir nalazi u svakom vidu kulturnih dešavanja, kako bi uvek bila u toku sa inovacijama i bila istinski savremeni učitelj. Teži dobrom zdravlju, kontinuiranom i inspirativnom radu sa decom i ljudima, stalnom profesionalnom usavršavanju, a sve to kroz otvorenost, prijatnost i entuzijazam.
„Decom se bavim, jer predstavljaju konstantnu inspiraciju i nadahnuće u životu. Kod učenika se trudim da otkrijem njihove lične fizičke i psihičke potencijale i vodim ih najboljim putem razvoja, kako bi dostigli individualni maksimum, a to je u ovoj školi omogućeno svakom učeniku, kroz zanimljivu i kvalitetnu nastavu.“


„Učitelji su ti koji sebe koriste kao mostove,
pozivajući svoje učenike da pređu preko njih, zatim,
pomažući im preći, radosno onemoćaju,
hrabreći ih da sami sagrade takve mostove“
Nikos Kazantacakis

Potrebno vam je više informacija?

Zakažite posetu Ocekujemo vas