• SIGURNO DETE - BEZBRIŽAN RODITELJ

  Vaše dete će boraviti u sigurnoj i podsticajnoj sredini za napredovanje i rad, provodeći kvalitetno vreme u pozitivnoj interakciji sa decom i odraslima. Samo poštovano i negovano dete može da stvara i napreduje.

 • CELODNEVNA NASTAVA

  U pažljivo osmišljenom programu i načinu rada, Vaše dete će sa osmehom dočekivati nove školske zadatke. Sve obaveze vezane za školu završavaju se u školi uz podršku i kontrolu učitelja i nastavnika. U poslepodnevnim časovima, organizacija rada škole Vam pruža mogućnost provođenja kvalitetnog slobodnog vremena sa Vašom decom.

 • PODSTICAJNO OKRUŽENJE

  Mali broj učenika po odeljenjima doprinosi kvalitetnijem radu, kao i mogućnošću individualizacije rada sa decom kroz uvažavanje jedinstvenosti svakog deteta. Sama škola je projektovana i organizovana kao podsticajno okruženje za život i rad.

 • ZDRAVA DRUŠTVENA SREDINA

  Mi negujemo drugarstvo, toleranciju, poštovanje, empatiju, samopoštovanje, iskrenost, otvorenost, vedrinu i kreativnost. U zdravoj društvenoj sredini dete može da bude jedinstveno.

 • PRAVILNA ISHRANA

  U našoj školi obezbeđeni su svi potrebni obroci, koji su pažljivo odabrani i organizovani, kako bi pospešili rast i razvoj vašeg deteta.

 • SARADNJA SA RODITELJIMA

  Radićemo na kvalitetnoj saradnji sa roditeljima, kako bi protok informacija o deci bio dvosmeran i uzajamno koristan.

Potrebno vam je više informacija?

Zakažite posetu Ocekujemo vas